Tillläggs isolering i förar hytten
Tillläggs isolering i förar hytten

Senaste nytt/pågång

Här kan ni läsa kortfattat om nyheter våra projekt

2023-10-28

Uppdragen till SSAB EME AB i Oxelösund har varit varierande med focus på Valsverket.

Axplock av mina senaste uppdrag.

  • Utbyte av filteranläggning till Ämneslapnings linje 1-2. Förstudie, upphandling genomförande med montage och driftsättning. Värde ca 12,5milj/SKR.
  • Uppgradering av ämnesugn 2 Förstudie, genomförande och montageledning. <100 milj/SKR.
  • 150kvm utbyggnad och automatisering av färgblandningsrum Förstudie, upphandling genomförande med montage och driftsättning. Värde ca 12,0 milj/SKR.

2020-10-01

Ytterligare ett kortare genomförande jobb åt SSAB Oxelösund under några intensiva stop aktiviteter på Valsverket.

2020-08-01

Ett kortare genomförande jobb åt SSAB Oxelösund under några intensiva stop aktiviteter på Valsverket.

Oxelösunds Hamn AB vill ha lite förstudie och prototyputveckling i hamnen.

2020-01-01

en bra start med SSAB i Oxelösund. Tyvärr så sades uppdraget upp den 2020-04-15.

Men uppdragen emot Oxelösunds Hamn AB har rullat på i mindre omfattning.

2019-01-01

Uppdrag fortsätter tillsammans med SSAB i Oxelösund. främst i Valsverket. Några mindre uppdrag till Oxelösunds Hamn AB med några prototyper till Hamnens utlastning.

2018 01-01

Vi ombildar företaget ifrån Enskildfirma till ett Aktiebolag.

2017-12-12

Ett år går fort mitt första år som egenföretagare har varit händelse rik och med en riktigt bra start. Tack vare Oxelösunds Hamn AB med många spännande projekt, vilken jag vill rikta ett speciellt stort tack till!


2017-09-29

Nu väntar Nordirail i Jönköping 10 - 12 oktober då skall jag skall besöka SWEDTRAC och Knorr-Bremse samt många andra i branschen vi ses där! 

2017-09-29

Under sen sommaren och hösten har jag utvecklat diverse utrustning för öppna tågvagnar, väga containrar samt tillbehör för lastning av plåt i båt. Arbetet har blivit säkrare och enklare för hamn personalen samt även en effektivisering som bonus.

2017-09-27

Undersommaren och hösten fortsätter mitt uppdrag emot Oxelösundshamn AB och SSAB. Förstudien för kranarna är avslutad en kran kommer att bli uppgraderad med ny elektronik. De övriga två kommer att bli ersatta med en ny kran inom några år. 

2017-04-30

Under våren har vi fått i
uppdrag att gör vi en förstudie för att utreda SSABs Hamnkranar i Stålhamnen. Uppdragsgivaren är Oxelösunds Hamn AB

Vi kommer att ta fram minst tre
förslag som skall ge en inritning på vad som kan vara mest lämpligt att gå
vidare med, köpa nytt, renovera eller en mix av båda.

I förstudien kommer vi att göra analyser på nuvarande status på kranar och kajens kapasitet, Stålhamnens behov idag och imorgon. Vi tar frm offerter för nya kranar och eventuella revisions åtgärder på befintliga kranar. Vi tittar även på hur dagens och kommande fartygsflotta ser ut. Vi sammanställer tidigare utredningar och sammanställer fakta som kan vara till nytta för de olika allternativen beroende på vilken inriktning man ser som det bästa alternativet att gå vidare med.


2017-01-30 Nu under våren så har jag avslutat
ett projekt där SWEDTRAK var min beställare. Jag gjorde kostnadsberäkning och
tidsplanering samt utformade en utförande manual för att förbättra temperaturklimatet
i Gösteborgs Spårvägars Ansaldo spårvagnar typ M32 projektet omfattade alla 65
vagnar.