Fordonsbesiktningar

Fordons inspektioner
Jag gör tredjepartsbesiktningar vid exempelvis ut eller in besiktning av
spårfordon och verkstäder samt lager vid avtalsförändringar.