Arbetsledning
och Interim chef

Jag har mångårig erfarenhet av förändringsarbete och arbetsledning i verkstadsmiljö och ledningsgrupp. Att kunna hoppa in som tillfällig interimchef är för mig inget främmande.