Jag har idag skaffat mig långerfarenhet av Valsverk hos SSAB EMEA AB i Oxelösund. Jobbat där som projektledare/Montageledare. Uppdragen till SSAB EME AB i Oxelösund har varit varierande med focus på Valsverket.

Gällande Förstudier, Upphandling, Tidplaner, Ekonomi, Genomförande, Montageledning. Automatisering och driftsättning. Inget uppdrag är för stort eller för litet.

Jag har lång erfarenhet av spårvagn och järnvägsfordonsrelaterad verksamhet inom
projektledning, drift och chefspositioner. Under min tid i Norrköping var jag ansvarig för service och underhåll av spårvagnar med budgetansvar. Jag drev aktivt utveckling, anpassning och optimering av verkstäder deltog i upphandlingar av
begagnade och nya spårvagnar.

Jag har genomfört två upphandlingar av driftavtal
för spårvagnsunderhåll Inköp och optimering av HVK och övrigt reservdelsbehov för spårvagnsunderhållet som jag var tungt drivande i.

Jag klarar enkel konversations tyska och naturligtvis engelska och svenska i text och tal. Jag
sätter stort värde på kvalitet, spårbarhet ordning och reda högt på dagordningen.

Efter flera år av ledarskap, har jag skaffat mig en goda kommunikations- och pedagogiska egenskaper.

Jag är mycket fokuserad i mina projekt och vill se resultat.